96 101 102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114

Zdecyduj, czy we wskazanych miejscach należy wstawić przecinki. Uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do reguł poznanych w klasach młodszych.  

Rozwiązanie: