93 96 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Ustal, która z podanych wypowiedzi powinna być zgodna z normą wzorcową, a która może odpowiadać normie potocznej. Uzupełnij teksty właściwymi wyrazami.   

Rozwiązanie: