226 227 231 232 233 234 235 238 241 242 244 245 246 247

Powiedz, do kogo jest skierowana apostrofa rozpoczynająca wiersz. 

Rozwiązanie: