226 227 231 232 233 234 235 238 241 242 244 245 246 247

Wskaż fragment nawiązujący do sądu ostatecznego i odpowiedz na pytania.

  • Kto według podmiotu lirycznego jest sędzią i ma największą władzę?
  • Które słowa wyrażają myśl, że na sądzie ostatecznym wszyscy są równi? 
  • Co weźmie pod uwagę Bóg, sądząc ludzi?

Rozwiązanie: