226 227 231 232 233 234 235 238 241 242 244 245 246 247

a) Znajdź fragmenty, w których jest mowa o tym, jakimi zasadami muszą się kierować ludzie sprawujący władzę.

b) Na podstawie tekstu sformułuj kilka pozytywnych cech, którymi powinni się charakteryzować rządzący. Podaj też, czego powinni się wystrzegać. 

Rozwiązanie: