226 227 231 232 233 234 235 238 241 242 244 245 246 247

Przypomnij sobie cechy pieśni jako gatunku (s. 23) i przeanalizuj zabiegi, które wpłynęły na melodyjność utworu.

a) Ustal liczbę sylab w każdym wersie i nazwij rodzaj wiersza.

b) Określ, jaki wpływ na brzmienie pieśni mają rodzaj i układ rymów.

Rozwiązanie: