222 223 224 226 227 231 232 234 235 236 238 241 242 244

Odszukaj w różnych źródłach informacje o Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, a następnie stwórz notatkę encyklopedyczną na temat jego działalności. Pamiętaj o zastosowaniu poprawnego opisu bibliograficznego źródeł. 

Rozwiązanie: