222 223 224 226 227 231 232 234 235 236 238 241 242 244

a) Powiedz, do których artykułów Deklaracji nawiązują rysunki Andrzeja Mleczki i Zbigniewa Jujki. Uzasadnij swoją odpowiedź.

b) Przedstaw w formie rysunku, plakatu lub komiksu jeden z artykułów Powszechnej deklaracji praw człowieka.

Rozwiązanie: