215 217 222 223 224 227 231 232 233 234 235 236

Wypisz z wypowiedzeń odmienne części mowy i określ ich formy gramatyczne.

Rozwiązanie: