86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Omów społeczne gospodarcze i kulturowe skutki II wojny światowej.

 

Rozwiązanie: