79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Przypomnij wydarzenia, które doprowadziły do zakończenia II wojny światowej w Europie.

Rozwiązanie: