72 73 75 76 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94

Gdzie walczyły polskie armie podczas II wojny światowej?

Rozwiązanie: