55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 71 72 73 75 76

Wyjaśnij, jak powstały emigracyjne władze Polski.

Rozwiązanie: