51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73

Scharakteryzuj postawy Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej.

Rozwiązanie: