47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69

Przypomnij, co oznacza pojęcie: czwarty rozbiór Polski.

Rozwiązanie: