42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Dlaczego, zdaniem Roosevelta, premier Churchill chciał otworzyć drugi front na Bałkanach?

Rozwiązanie: