39 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61

Czy twoim zdaniem zrzucenie bomb atomowych h na Hiroszimę i Nagasaki było dopuszczalne? Uzasadnij swoją odpowiedz.

Rozwiązanie: