242 244 245 246 247 249 251 252 255 257 258 259 260

Wymień trudności, przed którymi stanęła III Rzeczpospolita.

Rozwiązanie: