241 242 244 245 246 247 249 251 253 255 257 258 259 260

Omów zmiany, które zaszły w gospodarce i życiu codziennym podczas rewolucji naukowo - technologicznej

Rozwiązanie: