229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 241 242 244 245 246 247 249 251

Przypomnij co przewidywał plan Schumana.

Rozwiązanie: