222 223 224 225 227 229 230 231 232 234 235 236 237 238 239 240 241 242 244

Wyjaśnij główne przyczyny islamizmu.

Rozwiązanie: