198 199 200 201 203 204 205 206 208 210 213 214 215 216 219 220

Wyjaśnij kto i z jakich powodów pragnął ograniczyć wyścig zbrojeń.

Rozwiązanie: