190 191 192 193 194 196 197 198 199 200 203 204 205 206 208 209 210

Omów położenie polityczne i gospodarcze PRL w 1988 r.

Rozwiązanie: