180 181 182 183 184 185 186 188 191 192 193 194 196 197 198 199 200 201

Przedstaw politykę komunistów polskich i radzieckich w stosunku do “ Solidarności”.

Rozwiązanie: