8 9 12 13 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wyjaśnij, na czym polegała “ dziwna wojna” i jakie były jej przyczyny.

Rozwiązanie: