163 164 166 167 168 169 170 172 173 175 176 178 180 181 182 183 184 185

Czym według polskich biskupów jest granica na odrze i Nysie dla Niemców , a czym - dla Polaków.

Rozwiązanie: