136 137 138 139 141 142 143 144 146 148 149 150 151 152 153 154 156 157 158

Wyjaśnij w jaki sposób PKWN podporządkował Polskę Stalinowi.

Rozwiązanie: