127 128 129 130 131 132 135 136 138 139 141 142 143 144 146 147 148

Kto popierał utworzenie państwa Izrael, a kto był temu przeciwny? Podaj przyczyny obu stanowisk/

Rozwiązanie: