118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 130 131 132 135 136 137 138 139

Czy opisane w raporcie przypadki można uznać za zbrodnie wojenne? Uzasadnij odpowiedz.

Rozwiązanie: