90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Wyjaśnij z jakich powodów państwa okupujące Niemcy nie ustaliły wspólnej polityki wobec tego kraju.

Rozwiązanie: