86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108

Przeanalizuj przykład z poprzedniej strony i rozwiąż zadanie. 

Promień światła padający na płaskie zwierciadło tworzy z jego powierzchnią kąt 60°.

a) Ile wynosi kąt między promieniami padającym a odbitym?

b) Ile wynosie kąt między promieniami padającym, a odbitym, jeżeli obrócimy zwierciadło o 15° względem osi prostopadłej do płaszczyzny, w której zawierają się promienie padający i odbity?

Rozwiązanie: