75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Drgania jako źródła dźwięku. 

Cel: pokazanie, że źródłem dźwięku jest ciało drgające.

8. Gdy już ci się uda, obserwuj, co się dzieje z piłeczką. Zapisz swoje obserwacje i wnioski.

Rozwiązanie: