72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94

Do źródeł fal przedstawionych na zdjęciach dopasuj rodzaj wysyłanych przez nie fal elektromagnetycznych, wybrany spośród podanych w ramce.

Rozwiązanie: