43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 55 56 58 59 60 61 62 64 65

Zaznacz na rysunku B i C bieguny magnesu, jeżeli wiadomo, że na rysunkach A i C magnes i zwojnica, przez którą płynie prąd, przyciągają się, a na rysunku B - odpychają.

Rozwiązanie: