41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 53 54 55 56 58 59 60 61 62

Jeżeli przez pętlę wykonaną z przewodnika płynie prąd to pętla staje się magnesem i zostaje przyciągnięta przez nieruchomy magnes sztabkowy.

a) Wybierz poprawne uzupełnienie zdań

Z rysunku można wywnioskować, że skoro pętle wychyla się w stronę magnesu, to z jej prawej strony znajduje się A/B biegun magnetyczny, natomiast z lewej strony biegun A/B. Jeżeli zamienimy miejscami bieguny baterii i prąd popłynie w przeciwną stronę, to pętla będzie C/D przez magnes.

A. północny B. południowy C. przyciągana D. odpychana

b) Napisz pod rysunkami, w którą stronę po zamknięciu wyłącznika wychyli się dana pętla (użyj słów prawo, lewo) 

Rozwiązanie: