40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62

Magnes działa na stalową, początkowo nienamagnesowaną kulę siłą o wartości 15N. Przyjmując, że 1 cm odpowiada 10N, narysuj wektor siły, z jaką magnes działa na stalową kulę, oraz wektor siły, z jaką stalowa siła działa na magnes.

Rozwiązanie: