34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1-5 Do wykonania samodzielnie

6. Jaki jest wniosek z doświadczenia? Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań, aby powstała informacja prawdziwa.

Mokre drewno jest słabym/ dobrym przewodnikiem prądu. Przesuwanie końcówki wzdłuż mokrego patyczka powodowało zmniejszenie/zwiększenie natężenia prądu wskazywanego przez miernik. Oznacza to, że natężenie prądu jest tym mniejsze/ większe im mniejszy jest opór elementów obwodu (im dłuższy jest fragment patyczka, przez który płynie prąd, tym większy jest opór.

7-11 trzeba obliczyć samodzielnie z danymi wynikającymi z doświadczenia

Rozwiązanie: