25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Przy każdej z elektrowni przedstawionych na zdjęciach napisz, jaką formę energii przekształca ona w energię elektryczną. Nazwy form energii wybierz z ramki poniżej.

Rozwiązanie: