23 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45

W przypadku wielu elementów elektrycznych opór zmienia się wraz z temperaturą (np. termistor) albo zależnie od ilości światła padającego na taki element (np. fotodioda). Wyszukaj w dostępnych ci źródłach informacje na temat tego, gdzie znalazła zastosowanie zależność oporu elektrycznego od temperatury oraz ilości padającego światła. Zapisz notatkę

Rozwiązanie: