20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 38 39 40 41 42

Oszacuj wynik i wybierz poprawną odpowiedź. 

Jeżeli opór elektryczny żarówki w reflektorze samochodowym wynosi 2,8 Ω, to gdy płynie przez nią prąd o natężeniu 4,3 A, przyłożone do żarówki napięcie wynosi 

A. 12,04 V. 

B. 1,21 V. 

C. 0,73 V. 

D. 8,11 V. 

Rozwiązanie: