14 15 16 17 18 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36

Gęstość prądu to stosunek natężenia prądu przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do pola powierzchni przekroju tego przewodnika: j=I/S. Jednostką gęstości prądu w układzie SI jest A/m2 . Oblicz, jaka jest gęstość prądu w przewodzie elektrycznym o promieniu r = 0,5 mm, jeżeli prąd płynący przez ten przewód ma natężenie 0,25 A.

Rozwiązanie: