108 109 110 111 112 114 115 118 120 121

Wskaż poprawną odpowiedź

W jadrze atomu azotu znajduje się 7 protonów i 8 neutronów. Ile wynosi całkowity ładunek elektryczny tego jądra

A. +15e

B. +7e

C. -8e

D. +1e

Rozwiązanie: