104 105 106 107 108 109 110 111 112 115 118 119 120 121

Korzystając z przykładu na poprzedniej stronie, wyznacz na rysunku położenie soczewki skupiającej oraz jej ognisk.

Rozwiązanie: