101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 114 115 118 119 120 121

Na rysunku literą F oznaczono ognisko soczewki skupiającej, a  strzałką - przedmiot.

a) wykonaj konstrukcję obrazu i wybierz trzy jego cechy spośród A/B/C/D/E/F

A. pozorny

B. rzeczywisty

C. prosty

D. odwrócony

E. pomniejszony

F. powiększony

b) Jaki obraz otrzymamy za pomocą tej soczewki, jeżeli strzałkę umieścimy w odległości f<x<2f? Wymień jego cechy

Rozwiązanie: