90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Na rysunku literą F oznaczono ognisko zwierciadła wklęsłego, literą O - środek krzywizny, a strzałka przedmiot.

Wykonaj konstrukcję obrazu i wybierz trzy jego cechy spośród A/B/C/D/E/F

Rozwiązanie: