66 75 84 85

Używając odpowiednich przedrostków, zapisz w zeszycie jednostkę

Rozwiązanie: