56 57 60 61 62 63 75 76

Poniżej przedstawiono schemat działania drukarki nanoszącej drobne kropelki tuszu na produkty na linii produkcyjnej (tzw. druk CIJ). 

Rozwiązanie: