51 52 56 57 60 61 63 66

Wybierz poprawne dokończenie zdania. 

Rozwiązanie: