35 40 41 51 52 56 57

Wyjaśnij, z czego wynikają różne właściwości przewodników i izolatorów elektrycznych. 

Rozwiązanie: