<
35 40 41

Wskaż zjawiska, które zachodzą w wyniku oddziaływania elektrostatycznego. 

Rozwiązanie: